Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

21:03
21:03
Nocne powietrze, dobra rozmowa oraz niebo pełne gwiazd potrafią uleczyć prawie każdą ranę.
— Beau Taplin
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Sponsored post
14:56
20:59
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:57

December 30 2017

12:07
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate

November 15 2017

22:08
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaIriss Iriss

November 09 2017

22:48
5227 3d3e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
22:47

Home isn’t where you’re from, it’s where you find light when all grows dark.

— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:44

November 04 2017

13:42

October 28 2017

16:57
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 23 2017

18:05
18:00
2692 f3a1 500
Cozy
Reposted fromvolldost volldost viaarwenan1 arwenan1

October 12 2017

20:41
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
20:38
20:38
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
Reposted fromnonecares nonecares viaMsChocolate MsChocolate
20:36
6371 9431 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaallay allay

October 07 2017

11:53
0283 e106
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viastrzepy strzepy
11:44

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
11:43
7545 a032 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...