Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

17:54
5846 0919
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyniu myniu
17:52
Więc to był jeden dzień 
z tych najcenniejszych dni 
które nigdy nie wracają
— Różewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaallay allay

July 27 2017

19:22

July 26 2017

19:32
9700 ace1 500
19:31
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaMsChocolate MsChocolate
19:26
7379 14d8 500
19:26
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless
19:25
19:24
6906 9d50

June 28 2017

18:13
7609 a15f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
18:13
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaallay allay

June 15 2017

18:39
Reposted frombluuu bluuu viazimnepalce zimnepalce
18:38
6023 d1aa
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
18:28
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromolakocie olakocie viawiecznosci wiecznosci
18:28
1397 3dfc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods

June 12 2017

18:14
7584 fb4a
Reposted fromtwice twice viaesste esste

June 10 2017

12:20
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
12:19
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaIriss Iriss

June 09 2017

17:01
7665 d826
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks

May 07 2017

12:29
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl