Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

20:41
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
20:38
20:38
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
Reposted fromnonecares nonecares viaMsChocolate MsChocolate
20:36
6371 9431 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaallay allay

October 07 2017

11:53
0283 e106
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viastrzepy strzepy
11:44

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
11:43
7545 a032 500

October 05 2017

14:14
14:12
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viawiecznosci wiecznosci
14:10
4926 724e 500

toffeely:

 t o f f e e l y

September 26 2017

18:16
18:14
Jesteśmy bardziej otwarci na świat, ale mniej otwarci na siebie nawzajem. Boimy się zranienia i zaangażowania. Uciekamy od ludzi, którzy wydają się do nas podobni. Nie chcemy zawieść się znów tak mocno, jak w relacjach, które już się rozpadły. Nie chcemy ze sobą rozmawiać. A może od tego powinniśmy zacząć, by znaleźć bazę, która będzie trwała latami. Wspólne pasje. Wspólne spędzanie czasu. Wspólne przyjemności. I nawyki, które drugą stronę nie będą doprowadzały do szału.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:38

September 06 2017

17:55
2500 b77e 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viacreure creure
17:52
6096 cd5e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaeta eta
17:51
3316 e317 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaarwenan1 arwenan1
17:50
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMsChocolate MsChocolate

July 29 2017

17:54
5846 0919
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyniu myniu
17:52
Więc to był jeden dzień 
z tych najcenniejszych dni 
które nigdy nie wracają
— Różewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaallay allay

July 27 2017

19:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl