Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

10:14
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacreure creure
10:14
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianokturnal nokturnal
10:13
8273 7e39 500
Reposted fromerial erial viacreure creure
10:11
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacreure creure
10:03
1538 9693 500

March 19 2017

13:53
13:50
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir viapiglet piglet
13:50
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiglet piglet

March 17 2017

18:08
18:07
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to,  żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— B.Pawlikowska
18:07
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho

March 16 2017

14:53
2958 fb6f 500
Reposted fromerial erial viaPicki91 Picki91
14:50
14:49
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
06:47
5809 1262 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarwenan1 arwenan1

March 14 2017

20:08
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiglet piglet
20:07
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiglet piglet
20:07
6829 c17e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
20:06
Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiglet piglet

March 12 2017

18:44
7014 2128 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazavra zavra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl